Verslag Openbare Vergadering

Verslag openbare  algemene vergadering  24 februari 2016

Aanwezig : Kernbestuurder dhr Rabelink ,vertegenwoordiger van SGP,SP ,SMWO en Hervormde Kerk en 33 dorpsbewoners

 1. Opening.

  De voorzitter D Verboom opent de vergadering en heet iedereen welkom .

   

 2. Mededelingen.

  Er zijn geen mededelingen.

   

 3. Financieel verslag .

  Penningmeester W. Bolt geeft toelichting op de financiële zaken.

   

 4. Kascontrole en verkiezing nieuw kascommisie lid.

  Kas in orde bevonden en als nieuw lid dhr van Buuren gekozen .

  De kas commissie bestaat nu uit de heren J. de Glopper en H. van Buuren

   

 5. Bestuursverkiezing.

   Afredend dhr D Verboom  en tussentijds afgetreden mev M Mulders.

  De aftredende leden worden bedankt voor hun inzet in het bestuur en voor de dorpsgemeenschap .Dit vergezeld van een bloemetje en een cadeaubon.

      Aantreden nieuwe bestuursleden dhr L Honders  en dhr W van Elburg.

 1. Jaarplanning

  De secretaresse J Bom  leest de jaarplanning 2016 voor.

   

 2. Rondvraag

  W v Elk : Buurt whatsapp ?     ……..Hier wordt aan gewerkt

  J vd Velde : Parkeer probleem rond de kerk op zondagmorgen .

  Burgemeester Rabelink bespreekt dit met de politie en nodigt de kerkenraad uit bij dit gesprek.

 3. Pauze
 4. Trugkieke

  Het jaarverslag van 2015 in woord en beeld.

 5. Sluiting

  Hierna sloot de Interim  voorzitter  L Honders de vergadering en wenste iedeen wel thuis.