Financiele begroting 2015- 2016

Overzicht Boekjaar 2015

 

   

Reultaat

2014

Begroting

2015

Resultaat

2015

Begroting

2016

Ink - Dgs 100 Donaties      1400,00    1395,39    1400,00
Ink - Dorpsr 101 Subsidie      5380,37    5380,37    5380,37
Ink - Dorpsr 102 Tureluur ink         600,00       550,00      500,00
Ink - Dgs 113 Tafelen id buurt ink          125,00  
Ink - Dgs 104 Klaverjassen ink       1200,00    1426,50    1200,00
Ink - Dgs 108 Reisjes ink       2700,00      2195,00    2200,00
Ink - Dgs 116 Biljart ink         700,00       729,40      700,00
Ink - Dorpsr 243 Kerst/Pasen etc            240,00  
Ink - Dgs 109 High- Tea            230,00      250,00
Ink - Dgs 109 Mosselavond ink        700,00        630,00      600,00
Ink - Dgs 107 Seroos.D./BBQ ink         700,00       765,00     1200,00
Ink - Dgs 105 Strao ink         200,00        255,00       200,00
           
  Totaal inkomsten    13580,37   3921,66   4230,00
           
Uitg - Dgs 105 Strao       2000,00     1853,87     2000,00
Uitg - Dgs 107 Serooskerke. dag/BBQ       1500,00     1143,35     2000,00
Uitg - Dgs 113 Tafelen in de buurt            475,25       500,00
Uitg - Dgs 102 Tureluur           281,59       250,00
Uitg - Dgs Crea             20,00         35,00
Uitg - Dgs 104 Klaverjassen      1000,00   1179,62    1200,00
Uitg - Dgs 108 Reisjes       3400,00     3203,33    3400,00
Uitg - Dgs 243 Kerst/Pasen etc         300,00       248,72       300,00
Uitg - Dgs 109 High - Tea         750,00       765,50      750,00
Uitg - Dgs 109 Mosselavond        700,00     1007,62     1000,00
Uitg - Dorpsr Cursus        500,00       240,00      500,00
Uitg - Dorpsr 213 Kantoorbenkost.         400,00       410,94      450,00
Uitg - Dorpsr 240 Vergader/consumpties         250,00       282,80      300,00
Uitg - Dorpsr 214 Huur       1650,00    1650,00   1650,00
Uitg - Dgs 116 Biljarten             36,00       45,00
Uitg - Dorpsr 221 Verzekering        176,06       176,06      180,00
Uitg - Dgs 113 Inloop        400,00       233,61      300,00
Uitg - Dorpsr 111 Herdenking Watersnoodramp           137,25       150,00
Uitg - Dorpsr 211 Geschenken       500,00      528,70      500,00
Uitgaven Vergunning             0,00      100,00
Uitgaven 202 bankkosten         50,00       183,89      200,00
Uitg - Dgs 110 Sinterklaat       500,00      503,18      500,00
Uitgaven 230 Betaalde goederen       1000,00     194,62      250,00
Uitgaven 201 Onvoorzien             0,00      500,00
           
  Totaal Uitgaven    15076,06   4755,90   7060,00
           
  Winst/verliessaldo     1495,69-     834,24-   2830,00-
           
  Rekeningen Saldi 2014 Begrote Saldi 2015 Resultaat Begroot 2016
  1. Kas           600,00    1270,48       850,00
  Bank Dorpsgem.            750,00      780,97       750,00
  Bank Dorpsraad         1100,00    2465,47     1800,00
  Div.             0,00  
           
  Totaal liquide middelen     0,00     2450,00    516,92     400,00